Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Iisalmen Työvoimayhdistys ry

Teollisuuskuja 4 74120 Iisalmi

puh. 044 700 1344

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Päävastuu henkilötietojen käsittelystä on yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla 

Viljanen Teija puh. 044 901 8450

3. Henkilörekisterien nimet

Henkilöstöhallinnon rekisteri, asiakastyörekisteri ja laskutusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn/rekisterin käyttötarkoitus/pitämisen peruste Jäsenrekisteri:

Jäsenyyden hoitaminen. Erilaisten jäsenetujen seurantaan. Kirjanpidollisesti pystytään seuraamaan tuloja jäsenmaksutuloja. Henkilötietolaki 8 §, kirjanpitolaki.

Asiakastyö rekisterit (asiakasrekisteri): Työtehtävien seurantaan: Nurmikon leikkuu, lumityöt, pensasaidan leikkuu, siivous, polkupyörä- ja suksihuolto, remontit eri kohteista, entisöinti työt, ompelutyöt, tavaroiden noutaminen, asuntojen tyhjennys/muutto, hautakivien oikomiset.

Laskutustiedot/saatavien seuranta:

Asiakkaalle tehdyn työn laskuttamiseen ja maksuliikenteen seuraamiseen. Kirjanpitolaki 1 §.

Aterialippujen myynti: Työttömät ulkopuoliset sekä jäsenten ruokailulippujen myynnin seuraaminen.

Tilavuokraus: Yhdistyksen tilan vuokrausta ulkopuolisille henkilöille tai yhteisölle. Laskutus jälkikäteen.

Erilaiset tapahtumat yhdistyksessä: Piispansauva ja erilaiset kurssit. Piispansauvassa tiedämme ihmisten lukumäärä ja keitä on lähdössä ja pystymme tarkistamaan, että kaikki on mukana. Kurssien osalta pystymme seuraamaan ketä on ja laskuttamaan tarvikkeista ja kurssin hinta.

Henkilöstöhallinto/Työntekijää koskevat asiakirjat: työsopimus ja työtodistus, kuntouttavatyötoiminta, palkkalaskentaan liittyvät palkka ohjelma ja tilinauhat. Palkkaohjelma, joka on käytössämme Visma Nova 9,6. Työsopimuslaki.

5. Eri tiedostojen merkittävät tiedot

Iisalmen Työvoimayhdistyksen rekisterit ja sisältävät ensisijaisesti

Näiden tietojen yhteydessä tarvitaan mahdollisesti seuraavia tietoja

 • Nimi

• Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero

• Syntymäaika tai henkilötunnus (henkilöstöasiat ja työtekijät)

• Päivämäärät (lähetyspäivämäärä, eräpäivät)

• Palkkalaskentaa ja palkatun henkilöstön pakolliset tiedot

6. Rekisteriin saatavien tietojen saanti

Tiedot saadaan omasta toiminnasta tai henkilötiedot uuden työntekijän tullessa töihin. Uudet työtekijät tulevat palkkatuella TE-keskuksen kautta. Kuntouttava työtoiminta tulee Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei yhdistyksessä luovuteta eteenpäin, lukuun ottamatta palkkatuella työllistettyjen osalta, jotka ovat oikeutettuja saamaan kaupungin lisätukea, samoin palkkatietoja tilitoimistolle. Tietoja luovutetaan Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelulle. siinä tapauksessa, jos saamme työntekijälle tukea kaupungilta. Suoramarkkinointia yhdistyksellä ei ole (henkilötietolaki 30 §).

8. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdistyksessämme olevia henkilötietoja ei välitetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Manuaalisen aineiston suojaus/ATK:lla käsiteltävien tietojen suojaus

Manuaalinen aineisto: säilötään arkistohuoneeseen, joka on lukollinen. Aineisto, jota ei tarvita hävitetään panemalla silppuriin. ATK:lla oleva aineisto on salasanan takana. Salasanan takana ovat laskutustiedot, henkilöstöhallinto ja jäsenrekisteri. Aineisto, jota ei tarvita hävitetään poistamalla tiedostosta.

10. Henkilörekisteriin tai muihin rekistereihin tarkistus oikeus

Yhdistyksemme kaikkiin rekistereihin (henkilörekisteriin, asiakastyörekisteriin ym.) henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa. Edunvalvojalla on myös oikeus tarkastaa päämiehensä tiedot hänen luvalla. Henkilötietolaki 26 - 28 § mukaan.

11. Virheellisen tiedon korjaus tai henkilötietojen tarkastus /Minnekä pyyntö tehdään

Henkilötietojen tarkastus ja korjaus pyynnöt voi tehdä kirjallisena, Iisalmen Työvoimayhdistykselle Teollisuuskuja 4, 74120 Iisalmi. Tarkastus- ja korjauspyynnössä tulee mainita tietojen tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

12. Rekisterin käyttö suoramainonnassa ja etämyynnissä ynnä muissa tarkoituksessa

Henkilörekisteri, asiakastyörekistereitä ja laskutusrekistereitä emme käytä mihinkään mainontaa, markkinointi tai suoramyyntiin.

© 2020 Yritys. Unioninkatu 29, 00170 Helsinki
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita